ANNE - BABA OKULU

21. Yüzyıl büyük değişimlerin ve dijital dünyanın gücünün yaşandığı bir dönemdir. ME-NOVA Gelişim, geleceğin yetişkinlerini yetiştiren bugünün anne babalarına çocuklarının ihtiyaçlarını anlamalarını, çocuklarıyla birlikte öğrenen ebeveynler olmalarını teşvik edecek eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenler.


Çocuğunuzun Gelişim Serüveni

Dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren refleksif hareketlerden bilinçli ve maksatlı davranış geliştirmeye, basit anlamsız seslerden önce kelimelerin ardından cümlelerin telaffuz edilmesine, yatağında kol ve bacaklarını hareket ettirmeden evin içinde koşuşturmaya başlamasına, gülmesine, ağlamasına, mutluluk ve üzüntüsünü ifade etmesine, öğrenme ihtiyacına, iletişim becerilerinin günden güne gelişimine kadar çocukların her günü özellikle de hayatlarının ilk 6 yılında anne babalara inanılmaz bir gelişim serüveni sunar.

Bu seminer doğumdan başlayarak 6 yaşına kadar gelişimin en hızlı olduğu dönemi, bu dönemde çocuğun davranışlarını, sebeplerini ve ihtiyaçlarını anlama konusunda anne babalara rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Seminer süresi 90 dakikadır.


Anaokuluna Başlarken

3 yaşına doğru çocukların ilk sosyal ilişkilerini yaşadıkları dönemde, aile ve yakınları dışındaki kişiler ve özellikle de akranları ile birlikte olma ihtiyacı yavaş yavaş artmaya başlar. Giderek daha belirgin bir şekilde çocuk tarafından da ifade edilen bu ihtiyaç, çocukların anaokulu aracılığıyla akranları ile ilişki kurmasına ve dış dünyaya açılmasına olanak tanır. Ancak yine de küçük çocuklar var olan alışkanlıkları dışında yepyeni bir ortama geçişte biraz zamana ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın farkında olmak, onlara ihtiyaç duydukları zamanı sağlamak, güven dolu ilişkiler kuramlarına ve sağlam başlangıçlar yapmalarına zemin hazırlayacaktır.

Bu seminer, anne babaların çocuklarının anaokuluna uyum sürecinde karşılaşabilecekleri özel durumlar, bu süreçte kararlı bir tutum sergileyerek ve okul ile işbirliği sağlayarak süreci nasıl yönetebileceklerine ilişkin rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Seminer süresi 90 dakikadır.


Sorumluluk ve Alışkanlık Kazanımı

Her anne baba çocuğunun sorumluluk sahibi olmasını ister. Çocuklar doğuştan sorumluluk sahibi bireyler olarak dünyaya gelmezler. Çocuğa kazandırılan pek çok davranış gibi sorumluluk duygusu da bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren öğretilir. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasından günlük işlerini kendi kendine yapmaya başladığı tüm gelişim aşamalarında uygun zamanda doğru sorumluluklar vermek hem alışkanlıkların oluşturulmasında hem de sorumluluk duygusunun gelişmesinde etkili olacaktır.

Bu seminer erken çocukluk döneminde günlük yaşam içinde çocuklarına sorumluluk davranışı ile birlikte temel alışkanlıkların kazandırılması konusunda rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Seminer süresi 90 dakikadır.


Çocuğunuz İlkokula Hazırlanırken

Çocuğun evden ayrı ilk eğitim yaşantısı anaokulu ile başlamakla birlikte, ilkokul gerek fiziksel ortamı, gerek uygulanan program ve gerekse çocuktan beklenenler açısından yepyeni bir dönemdir. Temelde tüm okul öncesi eğitim döneminin çocuğu ilkokula hazırlayacak eğitim ortamını sağlaması beklenir. Ayrıca bu süreç içerisinde okuldan ve çocuktan beklenmesi gerekenler sadece akademik bir hazırlık değil, bütünsel gelişimi sağlayacak uygulamalar olmalıdır. Bu noktada anaokulunun dışında ailenin de çocuklarının ilkokula hazır olmalarını sağlayacak bazı tutum ve davranışlar sergilemesi beklenir.

Bu seminer anaokulundan ilkokula geçiş sürecinde çocuklara kazandırılması gereken becerileri, anne babaların yapması gerekenler ve beklentilerinin ne olması gerektiği konularında rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Seminer süresi 90 dakikadır.


Çocuklarını Destekleyen Anne-Babalar

Okul öncesi dönem çocuklar her konuda meraklı, soru soran, öğrenmeye açık bireylerdir. Onların bu merakları, ilgi ve ihtiyaçları desteklendiğinde çocuk kendisini anlamlı ve değerli bir birey olduğunu düşünür. Bu özgüven duygusunun temelini oluşturur. Sosyal ve duygusal açıdan desteklenen çocuklar tekrar tekrar denemekten çekinmez, soru sormaya ve öğrenmeye açık olurlar. Soru sormak öğrenmenin il aşamasıdır. Soruları sorun olarak görmeden cevaplayabilen, çocukların ihtiyaçlarına duyarlı anne babalar onları destekleyerek gelişimsel potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlarlar.

Bu seminer erken çocukluk döneminde ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel potansiyellerini fark etmeleri, onları desteklemeleri ve uygun anne baba tutumları geliştirmelerine yönelik rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Seminer süresi 90 dakikadır.


Etkili Anne-Baba Olmak

Hızla değişen günümüz koşullarında ebeveynlik becerileri de değişiklik göstermektedir. Değişim çağında aile dinamiklerinin de bu değişime ayak uydurması beklenir. Hem akademik başarı, hem de sosyal duygusal yönden başarı sağlamış çocuklar yetiştirmek aileler için sonsuz sabır, öz veri, hoş görü yanında eğitim de gerektiren bir süreçtir.

Bu seminer çocuğun davranışlarından birinci derecede sorumlu olan anne babalara, çocuklarının toplum tarafında kabul gören davranış geliştirmeleri, öz güven sahibi bireylere dönüşmeleri, çocukları için güvenilir modeller oluşturmaları konusunda rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Seminer süresi 90 dakikadır.