MERAKLI NOVA Anaokulu

Hızlı değişim çağında çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının değişmediğini göz önünde bulundurarak 21. yüzyıl becerilerini erken dönemden itibaren kazandırmaya yönelik bir program izliyoruz.

Nörogelişimsel Oyun Ve Atölye (NOVA) Programı uygulamaları ile, özellikle beyin gelişiminin çok hızlı olduğu erken yıllarda çocuklara beceri atölyelerinde gerçekleştirilen üretimleri ile gerçek anlamda yaparak yaşayarak öğrenme deneyimleri sağlar. Oyun temelli NOVA uygulamalarıyla çocuklar kendi eylemlerinden öğrenirler.

MERAKLI NOVA Anaokulunun temel amacı; çocukların var olan potansiyellerinin gelişimini destekleyerek, geleceğin yaratıcı, düşünen, sorgulayan, üreten aydınlık yüzlerini yetiştirmektir.