Atölye Çalışmaları

21. Yüzyıl büyük değişimlerin ve dijital dünyanın gücünün yaşandığı bir dönemdir. ME-NOVA Gelişim, geleceğin yetişkinlerine yetiştiren bugünün öğretmenlerinin meslek yaşamları ile ilgili bilgilerini tazelerken aynı zamanda öğrenen olarak kalmalarını da teşvik edecek eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenler.

Yaratıcı Atölye

Atölye süresi 90 dakika

Merak, üretim, soru sorma, sorgulama ve problem çözmeye dayalı zengin ve yaratıcı uygulama örnekleri geliştirme ve eğitim ortamları yaratmaya yönelik etkinliklerin örneklendiği teorik ve uygulamalı atölye çalışmasıdır.

STEM Atölyesi

Atölye süresi 90 dakika

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin yaratıcı ve üretken bir bakış açısıyla birlikte kullanıldığı etkinliklerin örneklendiği teorik ve uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Algı Atölyeleri

Atölye süresi 90 dakika

Çocukların bütünsel gelişimlerini destekleyecek duyuşsal, dokunsal, görsel ve işitsel algı becerilerine yönelik uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Drama

Atölye süresi 90 dakika

Okul öncesinde eğitici ve yaratıcı dramanın öğrenme ortamlarında etkili kullanımına yönelik uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Etkileşimli Hikaye Okuma Atölyesi

Atölye süresi 120 dakika

Masallar ve hikayeler okul öncesi dönem çocuğun yaratıcılığı, hayal gücü ve ifade becerileri için son derece önemlidir. Çocuğun hikayesinin içine çekildiği, soru sormasını, düşünce üretmesini ve kelime hazinesini zenginleştirmesini sağlayan interaktif hikaye okuma tekniklerinin örneklendiği uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Müzik Atölyesi

Atölye süresi 90 dakika

Bir eğitim yöntemi olarak müziğin sınıfta kullanımı, bilişsel sosyal, duygusal ve motor becerilere yönelik çalışmalarla müziğin entegrasyonuna yönelik etkinliklerin örneklendiği uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Ses-Nefes Çalışmaları Atölyesi

Atölye süresi 90 dakika

Okul öncesi öğretmenlerin gün içerisinde seslerini doğru ve etkili kullanmalarına yönelik uygulama ve egzersizlerin örneklendiği uygulamalı atölye çalışmasıdır.

 

Diksiyon Atölyesi

Atölye süresi 120 dakika

Dili doğru ve etkili kullanan bir nesil yetiştirmek için dili doğru ve etkili bir iletişim aracı olarak kullanan yetişkin modellerine ihtiyaç vardır. Türkçe’ni doğru kullanımına yönelik uygulama ve egzersizlerin örneklendiği uygulamalı atölye çalışmasıdır.