NOVA Program Nedir?

Doğum öncesi süreçte başlamakla birlikte doğduğumuz andan itibaren beynimiz her an yakın çevreden gelen muazzam miktarda bilgiyle baş başadır. Bu bilgileri kaydetmeye çalışsa da hepsinin işlenmesi mümkün değildir.

Yaklaşık 100 milyar sinir hücresi alınan bilgiyi beynin farklı alanlarına iletir. Bu alanlar birbirinden bağımsız değildir. Birbirine bağlı ve birlikte çalışan bu yapı bir taraftan duyular yoluyla aldığımız bilgiyi kaydederken bir taraftan da daha yüksek işlevler gerektiren bağlantılar kurar. Anatomisi belli olmakla birlikte her bireyin beyni birbirinden farklı ve tamamen eşsizdir. Ayrıca maruz kaldığı çevresel etkiler de farklıdır ve beynin çevresel duyarlılığı son derece yüksektir. Beynimizin bir diğer özelliği ise güçlenen ve gelişen yapısıdır. Öğrenip beceri kazandığımız bir alanda uygulamalar yapmak beynin ilgili bölümünün daha etkin olmasına ve gelişmesine yol açar.

NOVA Program, beynin bu temel özelliklerinden yola çıkarak erken dönemde çocukların bulunduğu çevreyle etkileşimini arttıracak, nitelikli deneyimler edinmesini, kendi yaşantılarından öğrenmesini, denemesini, dokunmasını, soru sormasını ve üretmesini sağlayacak bir oyun ve atölye programıdır. Nörogelişimsel bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Nörogelişimsel Oyun Ve Atölye (NOVA) Program, okul öncesi eğitim programı ile uyumludur. Etkinlikler atölyeler şeklinde düşünülmüş ve eğitim ortamları buna göre düzenlenmiştir.

Hemen Üye Ol

21. Yüzyıl İnsanı İçin
NOVA Program

Okul öncesi yıllar, doğumdan başlayarak ilkokula kadar geçen süre içinde bebeklikten çocukluğa hem bedensel olarak büyümenin ve olgunlaşmanın, hem sosyal-duygusal, hem de bilişsel süreçler açısından gelişimin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde kazandırılmasını beklediğimiz bir çok beceri ve davranışlar ortak özellikler taşısa da yöntem olarak farklı yaklaşımlar izlenebilir.

Zamanın ihtiyaçları eğitimsel süreçlerle ilgili bakış açımızı yönlendiriyor. Özellikle 21.yüzyılın gerekleri göz önünde bulundurulduğunda, yetişkinlik hayatında yüz yüze kalacağı durumlarla baş etmesi beklenen durumlarla ilgili hazırbulunuşluk çalışmaları erken döneden itibaren başlamalıdır.

NOVA Program Nasıl Çalışır?

ME-NOVA Gelişim, 21.yüzyıl insanının geleceğe hazırlanmasına hazırbulunuşluk sağlamak üzere gelişen beynin ihtiyacı olan yoğun etkileşim alanları içeren, oyun ve atölyelerden oluşan NOVA Programı geliştirmiştir.

NOVA Program, 3 temel 21. Yüzyıl becerisini içeren uygulamalar sunar.

Dijital Okuryazarlık

Dijital Okuryazarlık

Dijital teknolojiler hayatımızın içinde, üstelik çok hızlı bir gelişim sürecinde. “Erken yıllarda çocuklar dijital teknoloji ile ne kadar haşır neşir olmalı” konusunu tartışırken birdenbire kaçınılmaz olarak dijitalize edilmiş bir dünyanın içinde bulduk kendimizi.

Hiçbirimizin hazır olmadı, daha önce deneyimlemediği bir durumdu ancak hızlıca uyum sağladık. Artılarını eksilerini tartışmakla birlikte uzaktan öğretim teknolojileri günlük hayatımızın parçası haline geldi. Dijital okuryazarlık dediğimizde ise beklenen 21. Yüzyıl insanının elinde bulundurduğu bu dijital alanı tüketen kullanıcılar değil üretime dönüştürebilecek uygulayıcılar gelir aklımıza ve bunun adımları çocukların değişen oyun alanları ile kendini gösterir.

Ekran üzerinden oyun oynayan günümüz çocuğunun o ekranın bağlı olduğu cihazla yapabileceklerini fark etmesi ve bununla ilgili ilk uygulamalarını yapması NOVA Programın üretime yönelik çalışmalarından biridir. Böylelikle çocuklar artık; bu cihazları bir ürün oluşturmak için de kullanabileceklerine dair farkındalık kazanırlar. Bu unutulmayacak bir deneyimdir.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Her şeyin hazır sunulduğu, hızlı erişildiği günümüz dünyasında eleştirel düşünme kritik bir beceridir. Doğru bilgiye ulaşabilmek için ise farklı açılardan bakmayı başarabilmek temel şarttır. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren, arkan gruplarıyla yapılan tahmin yürütme, fikir oluşturma, deneme, sonucunu görme ve tekrar sınama yoluyla problem çözme etkinlikleri hazır bulunuşluk için değerli çalışmalar.

İster bilimsel bir problem durumu olsun (Örn: Bir kabuklu bir de soyulmuş mandalinan var; ikisini de suya atsan batarlar mı? Hangisi batar? Neden?), isterse sosyal becerilerle ilgili bir problem (Örn; Arkadaşlarının oyununa katılmak için ne yapmalısın?) her çocuk kendi fikrini oluştururken, arkadaşlarının da fikirlerini dinler.

Farklı görüşlerin de olabileceğini duymak öncelikli olarak ben merkezli çocuğun dünyasını başka görüşlere de açan bir penceredir. İkincil kazanım duyduğu fikri hemen kabul etmemekdir. Bunun için de tek tek her fikirler ilgili denemeler yapmak, tartışmak, sonuca giden yolu bir bilim adamı titizliği ile takip etmek gerekir. NOVA Program, cevabı yine kendilerinin bulabileceği bir eğitim ortamı ile çocukların hem iletişim becerilerini hem problem çözme becerilerini hem de eleştirel düşünme becerileri destekleyecek deneyimler sağlar.

Üretkenlik

Üretkenlik

Dünya bize sonsuz kaynaklar sunar. Bu kaynakları verimli kullanmak ve yaşamı iyileştirmek adına bir çaba içinde olmak ya da onları tüketmek bir tercih meselesi. Bilinen gerçek ise kaynaklarımızı hızla tükettiğimizdir. Bunun yansıması olarak, günlük yaşantımızda pek çok ürüne hızlıca ulaşabiliyoruz. Çocuklar da bir yiyeceğin, bir giysinin, bir oyuncağın yada ekran üzerindeki bir çizgi filmin onlara sunulduğu; beğenmezse bir başkasına hızlıca geçebileceği; bunun için sadece bir istekte bulunacağı ya da bir parmak işaret parmağını kullanarak ekranı kaydıracakları bir dünyada yaşıyorlar. Dolayısıyla arka plandaki üretim sürecinin farkında değiller.

O nedenle günlük yaşam deneyimlerine dahil olmaları; kendi işlerini yapmaları; bahçede bitki ekip, dikip, büyütmeleri; dijital teknolojileri bir ürün ortaya koymak için kullanmaları; sanal değil, gerçek nesneler, bloklar gibi bir tasarım oluşturacakları oyuncaklarla oynamaları çok önemli.

NOVA Program, üretkenlik becerilerini özellikle önem atfeder çünkü 21.yüzyıl becerileri altında sıraladığımız yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği, dijital okur yazarlık, esneklik ve uyum, sorumluluk becerilerini destekleyecek önemli deneyimler sağlar.

Atölyeler

Atölyeler, NOVA programın en önemli bileşenleridir. Bu alanlar fiziksel koşullar elverdiği oranda okul binası içinde ayrı alanlarda olabileceği gibi; sınıf içinde öğrenme merkezlerinin içine de yerleştirilebilir. Atölyeler fiziksel olarak tanımlanmış bir mekanın yanı sıra çocukların aktif deneyimler yaşamalarına ve bu deneyimi üretime dönüştürmeleri esasına dayalı uygulama alanlarıdır.

Bilim Atölyesi

Bilimsel düşünme becerilerinin temelini oluşturan, çevresine, doğaya ve olaylara karşı merak duygusunun gelişimini destekleyen bir atölyedir. Bilim Atölyesinde çocuklar gelişen teknolojiyi üretim amaçlı kullanma becerilerinin yanı sıra neden sonuç ilişkileri, problem çözme becerilerini de gerçek yaşam deneyimleri yoluyla kazanırlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan fen ve matematik etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir. Deney, teknoloji, doğa ve matematik alanlarını içeren dinamik bir atölyedir.

Bilim Atölyesi

Düşün Söyle Atölyesi

Temel iletişim becerileri, dili bir iletişim aracı olarak etkili kullanmaya yönelik becerilerin desteklendiği bir atölyedir. Düşün Söyle Atölyesinde çocuklar, dili etkin ve doğru kullanma, düşünme ve ifade etme, sözel dikkat, işitsel işlemleme, dinleme becerilerine yönelik aktif deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan Türkçe ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yanı sıra İngilizce çalışmaları da bu atölyede gerçekleştirilir. Okuma, dinleme ve ilkokula hazırlık alanlarını içeren bir atölyedir.

Düşün Söyle Atölyesi

Duyum-Algı Atölyesi

Bedenimiz sarmalayan dış dünyadan aldığımız tüm uyaranların farkında olma ve bedenimizi tanıma becerilerine yönelik bir atölyedir. Duyum Algı Atölyesinde çocuklar bedenlerinin içinden ve dışından gelen uyarımları ayırt edecek, bunların üzerindeki etkisini fark edecek, anlamlandıracak dikkat ve odaklanma becerilerine yönelik aktif deneyimler yaşarlar.

Duyum-Algı Atölyesi

Müzik-Hareket Atölyesi

Müziğin ritmin ve hareketin bir arada kullanıldığı kaba motor becerilerin yanı sıra ritmik performans ve müzikal estetik becerilerine yönelik bir atölyedir. Müzik Hareket Atölyesinde çocuklar beden dengesini sağlama, koordinasyon, esneklik becerilerinin gelişimin yanı sıra hareket ve ritmi bir arada kullanabileceği, ritim çalışmaları, müziğin hikayesi, dans ve ritimle hareket etme becerilerine yönelik aktif deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan müzik, hareket, oyun etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir.

Müzik-Hareket Atölyesi

Oyun-Hayal Atölyesi

Çocukların akranlarıyla aktif etkileşim kurduğu, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış oyun kurdukları; sosyal ve duygusal açıdan akranlarıyla iletişim kurma, ilişkilerini yönetme, kendini ve başkalarını kabul etme becerilerine yönelik bir atölyedir. Oyun Hayal Atölyesinde çocuklar bireysel, küçük grup veya büyük grup halinde oynadıkları oyunlar yoluyla kendilerini ve başkalarıyla olan ilişkilerini yönetebilecekleri, istek ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir ortamda etkileşime dayalı aktif deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan oyun ve drama etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir.

Oyun-Hayal Atölyesi

Sanat-Tasarım Atölyesi

Tüketmek yerine üretim süreçlerinin vurgulandığı, sanata yönelik merakı destekleyen, çevresindeki malzemeyi tüketmek üzere değil yeniden değerlendirme, malzemeleri farklı bakış açılarıyla bir araya getirme, yeniden düzenleme, estetik, tasarım ve ürün oluşturma becerilerine yönelik bir atölyedir. Sanat-tasarım atölyesinde çocuklar kültürel ve evrensel sanat eserlerini inceledikleri, onları kendilerince yorumladıkları, malzemelerin temel özelliklerini tanıdıkları, estetik bir bakış açısıyla sanatsal ve ya da ihtiyaca yönelik işlevsel üretme hazzını keşfedecekleri deneyimler yaşarlar. Okul öncesi eğitim programında yer alan sanat etkinlikleri bu atölyede gerçekleştirilir.

Sanat-Tasarım Atölyesi

NOVA Program Nasıl Uygulanır?

Atölye çalışmaları NOVA Programın temelini oluşturmakla birlikte yapılabilecek uygulama örnekleri ile ilgili materyal desteği sağlar.

Etkinlik Havuzu

4+ Yaş Türkçe

KARTTA Kİ RENKLERE UYGUN TOPLARI DİZME

4+ Yaş Türkçe

UĞURBÖCEĞİ

4+ Yaş Türkçe

RENKLER

Kitaplar

GÜVENDE OLMAK

GÜVENLİ EVİMİZ

SİGORTA SÖZLÜĞÜM

MİNA ERA VE NOVA Matematik Öğreniyor

ME-NOVA Şarkıları

Okulum

Detay

Ailem

Detay

Alo Alo

Detay

Kardanadam

Detay

Abonelikler

Bireysel Abonelik

Sınırsız Erişim
Aylık 120 TL

Seçtiğiniz yaş grubuna ait

  • Her ay için 120 adet uygulama içeren etkinlik havuzu
  • Aylık rehberlik bülteni
  • Aylık eğitim bülteni
  • ME-NOVA Şarkılarına erişim

Kurumsal Abonelik

Sınırsız Erişim
Aylık 360 TL

Tüm yaş gruplarına ait

  • Her ay için 360 adet uygulama içeren etkinlik havuzu
  • Aylık rehberlik bülteni
  • Aylık eğitim bülteni
  • ME-NOVA Şarkılarına erişim