Okula Adım Adım 2

Okula Adım Adım 2

Herhalde her anne babanın ideali bir gün çocuklarını ilkokulun kapısından içeri girerken görmektir. Bu bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin başlangıcı gibidir. Sanki bu dönem büyümenin ispatı, bağımsızlığın da ilk adımıdır.

İlkokula başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. İlkokul evden ilk kez ayrılan çocuğun, günün büyük bölümünü yeni arkadaş ve yeni yetişkinlerle geçirdiği farklı bir ortamdır. Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin planı dahilinde kurallara uymak, öğretmenin talimatını yerine getirmek ve daha da önemlisi okuma-yazma, aritmetik vb. konuları öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıyadır. 

İlkokula hazırlık, ilköğretime başlamadan önce, matematik ve çizgi çalışmalarının yapılması değil, 6 yaş grubu çocuklarının bütünsel gelişimlerinin desteklenerek ilköğretim için gerekli becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmalar bütünüdür.

 

Okuma-yazma, çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Okuma, her şeyden önce bireyin sembollerle ses arasında ilişki kurmasını ve yazdığından anlam çıkarmasını gerektirmektedir.

Yazma ise, bunun da ötesinde sembolün yazıya dönüşmesi için el-göz koordinasyonu diyebileceğimiz hareket becerisini gerektirir. Bütün bunların kazanılmasında çocuğun doğumdan itibaren edindiği deneyimlerin, aile ortamında edindiği kitap okuma ve yazı ile ilgili yaşantıların önemli rolü vardır.

 

Çocuklara kitap okurken sorular sormak, resimler hakkında konuşmak, neden-sonuç ilişkileri kurdurmak, bahçe oyunlarında tırmanma, kum, kil, duvar boyası, boyama, kesme, çizgi vb. çalışmalara, dilde dikkat yoğunluğu, hafıza, problem çözme, ses (fonolojik duyarlılık) vb. çalışmalara yer vermek okuryazarlığın ön becerilerinin kazanılmasında önemlidir. Yapılan tüm çalışmalara, çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesi için ortamlarhazırlamak onun okuma yazma sürecinde önemli gelişmeler göstermesine yardımcı olur.

 

O zaman bu süreçte aileye düşen görevler nelerdir??

 

Okulda başarı konusundaki başlıca etkenlerden biri olan okuma isteği, okula karşı olumlu bir tutum oluşması ancak ailenin yardımıyla gerçekleştirilebilir. Ailelerin çocuklarının okula hazırlık sürecinde yapabilecekleri şu şekilde sıralanabilir;

 

-Çocuklar aileleriyle birlikte alış-veriş merkezlerine, hayvanat bahçesine, yürüyüşlere, parklara götürülmeli. Birlikte olunan zaman içerisinde çocuklar gezdikleri yerler, gördükleri ve dinledikleri hakkında bol bol konuşturulmalıdırlar. Bu yolla çocukların karşılıklı diyalog ve gözlem becerileri gelişir.

 

-Çocukları olaylar hakkında düşünmeye güdülemek, düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek edindikleri izlenimlerin açığa çıkmasını sağlar. Öykülerin yapıları hakkında bilgi edinirler ve öykü anlatma becerisini kazanırlar.

 

-Çocuğa okuma metinleri sesli okunmalıdır. Çocuklarla birlikte resimli kitaplara bakılmalı, okunmalı ve geçen olayları bir düzen içerisinde ele alarak üzerinde konuşulmalıdır. Bu okumalar ve konuşmalar sırasında çocuk kitabın ne olduğunu, okurken nasıl tutulduğunu, sayfaların nasıl açılacağını da öğrenecektir.

 

-Çocuk için yazmaya hazırlık malzemeleri sağlanmalıdır. Oyun hamurlarıyla çalışmalar yaptırılarak hem kas gelişimine yardımcı olunabilir. Boyama malzemeleri kalemi doğru tutma için hazırlık oluşturur. Okula başlama dönemlerinde çocuklar yazmaya ve çizmeye ilgi duyarlar. Bu ilgiyi köreltmeden çocuğa geniş kağıtlar üzerinde büyük boya kalemiyle çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmaları yaparken doğru kalem tutma alışkanlığının kazanılmasına yardımcı olunabilir.

 

-Eğitsel değeri olan televizyon programları izlenmeli ve çocuklara izlettirilmelidir. Televizyonda izlenilenler hakkında sorular sorulmalı, olayın ana fikri hakkında çocuklar konuşturulmalıdır.

Çocuğa model olunmalıdır. Aile olarak gazete, dergi ve kitap okunmalıdır.

 

Çocuğunuz ilkokula hazır mı?

 

Çocuğunuzun ilkokula hazır olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Okul olgunluğu için yapılan testlerin yanı sıra şunlara dikkat edin:

- Kendi işini kendi yapabiliyor mu?

- Sorumluluk alıp aldığı sorumluluğu yerine getirebiliyor mu?

- Eşyalarını toplayabiliyor mu?

- Yeni bir ortamda çevresindeki kişilerle ilişki kurabiliyor mu?

- Duygularını uygun bir şekilde ifade edebiliyor mu?

- Akranları ile ilişkilerini yönetebiliyor mu?

- Tuvalet temizliğini yapabiliyor mu? (mümkünse alaturka tuvalet ile tanıştırın)

- Giysilerini kendi giyip çıkarabiliyor mu?

- Kendisine verilen görevleri süresi içinde yapabiliyor mu?

- Kalemi doğru tutabiliyor mu?

- Kitaplarla ilgileniyor, ne yazdığını merak ediyor mu?

- Kendi ismini yazabiliyor mu?

- Görme ile ilgili bir problemi var mı? İlkokula başlamadan bir göz muayenesi yaptırın.

Benzer Haberler

Çocuk Eğitiminin Anahtarı: Özgüven Çocukların eğitimindeki en önemli etken özgüvendir. Yapılan pek çok araştırma sonuçları, ilerleyen eğitim yıllarında derslerini öğrenmekte zorluk çe... Devamını Oku
Küçük Olmanın Önemi Küçük çocuklar, sevgi dolu, oyuncu, hızlı bir gelişim döngüsü içinde ve bazen narin olabilirler ama onlarla ilgili en önemli özellik ne kadar güçlü o... Devamını Oku
Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Duvarsız Okul Erken yıllarda çocuklar doğdukları andan itibaren onları kuşatan çevreden öğrenirler. Beyin gelişiminin en hızlı olduğu bu dönem, çevreleri ile kurduk... Devamını Oku