Yaratıcı Çocuklar

Yaratıcı Çocuklar

Yaratıcılık herkesin gördüğünü görmek, ancak daha önce hiç kimsenin düşünmediğini düşünmek ve daha önce hiç kimsenin yapmadığını yapmaktır.

Yaratıcı bir birey; meraklı, sabırlı, buluşlar yapabilen, orijinal ve bağımsız düşünebilen, kendine güvenen ve kendi kendisini idare edebilen, deney ve araştırmalardan kaçmayan, araştıran ve sentezci yargılara varabilen kişidir.

Ayrıca, yaratıcılığı yüksek bireylerin; hırslı, başarıya yönelmiş, inatçı, esnek düşünebilen, yeni deneyimlere açık ve araştıran, eğlenceli, enerjik, komik, dikkatli, heyecan bakımından olgun, kendi kendine yeterli, duygulu, güzelliğe karşı duyarlı ve kaderci kişiler olduğu gözlenmiştir.

Yaratıcılığı geliştirmede çevre önemli bir etkendir. Kişinin kendini güvende hissetmesi için güven verici bir çevrede olması gerekir. Çocuklar kendilerini psikolojik olarak güven verici bir ortamda ifade edebilirler, yeni düşünceleri deneyebilirler, risk alabilirler, soru sorabilirler.

 

Nasıl yaratıcı bireyler yetiştirebiliriz?

 

Çocuklarımızın yaratıcılık becerisini geliştirmek için erken yaşlarda yaratıcılık eğitimine başlamak gerekir. Burada önemli olan duyuları eğitmektir. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren beş duyusunu kullanarak içinde yaşadığı çevreye anlam vermeye çalışır. O zaman çocuğun duyularını geliştirici etkinliklerde bulunmak, yaratıcılık açısından oldukça önemlidir.

 

Yaratıcı düşünce becerisini geliştirmek için uygun sorular seçmek ve sormak önemlidir. Her çaba belirli bir oranda düşüncenin ortaya çıkışını (akıcılık) ya da geniş düşünceler çeşitliliğini (esneklik) ya da yüksek düzeyde kişiselleşmiş düşünceleri (özgünlük) ya da yüksek derecede süslenmiş düşünceleri (düzenleme ya da detaylara girme) uyararak yaratıcılığı harekete geçirir.

Yaratıcılığı her soru harekete geçirmez. Hatta bazı sorular engelleyebilir. Açık uçlu sorular destekler niteliktedir. “Bu kalem ne renk?” “Kalem ile yazı yazılır mı?” gibi yanıtı belli olan sorular yerine, “Bu kalemle ilgili neler söyleyebilirsin?” ya da “Bu kalemle neler yapılabilir?” gibi sorular yaratıcılığı desteleyen türde sorulardır.

Yaratıcılık çocuğa rehber olmayla geliştirilebilir. Aile ve okul ortamında esnek, hoşgörülü bir ortamın oluşturulması yaratıcılığı olumlu yönde destekler.

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için olaylara, nesnelere ve olgulara ilişkin sürekli sorular sorması, dış dünyayla kendi duygu ve düşüncelerini etkileşime sokması gerekmektedir. Yetişkinler yaratıcılığı yüksek çocuk karşısında kendilerini tehdit altında hissederler. Bazı sorular, deneyler ve yeni düşünceler onların canını sıkar.

Çocuklara oyun için uygun ortamların yaratılması ve bildikleri oyunları değiştirerek oynamaları için olanak sağlanması yaratıcılığın geliştirilmesinde önemlidir.

 

Çocuklara yaşantı zenginliği sağlanmalıdır. Çocuklar için uygun öykü kitapları, oyuncaklar, kuklalar seçmek, ayrıca çocukları müze, tiyatro, sinema, açık oyun alanları gibi farklı yerlere götürmek önemlidir. Çocuklara okunan öykülerden sonra okunanlarla ilgili konuşmak, gidilen yerler hakkında sohbet etmek, resim yapmak gibi etkinlikler yaratıcılığı geliştirir.

 

Ayrıca çocuğunun ilgi ve becerisine uygun malzemeler sağlayarak yaptığı çalışmalardaki başarısını fark etmesini sağlamak ve onu motive edici tutum içerisinde olmak yaratıcılığı olumlu yönde destekleyecektir.

Benzer Haberler

ANNE BABALAR ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİ NASIL DESTEKLER? Devamını Oku
Kültürün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Devamını Oku
AİLE -TOPLUM-ÇOCUK İLİŞKİSİ Aile, sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların zamanla değişmesi ve endüstrinin gelişmesi sonucu olarak geniş ve ata... Devamını Oku